Timmer 120x190mm  Broar  Tomter  Skärsjövålen  Hede  Lövviken Lövviken
2-69.bmp 2-70.bmp 2-71.bmp
Tomt vid Lövviken Näldsjön, Krokoms kommun. Ej VA, ej El. 2002 kvm.Tomt vid Lövviken Näldsjön, Krokoms kommun. Ej VA, ej El. 2286 kvm.Tomt vid Lövviken Näldsjön, Krokoms kommun. Ej VA, ej El. 1906 kvm.